Gaalasta luentojen kautta Kreikkaan – Sivupersoona Efslissä

Sunnuntaina osallistujien kasvoilla saattoi havaita pientä väsymystä, sillä edellisen illan ohjelmassa oli perinteinen gaala. Seura oli mahtavaa, ruoka hyvää ja ohjelmaan kuului esityksiä muun muassa viittomakieliseltä pantomiimitaiteilijalta ja taikurilta sekä yhteisvoimin järjestetty arvonta, jonka tuotolla varmistetaan köyhempienkin maiden tulkkien pääsy seminaariin.

Blogin kirjoittelua

 

Seminaarin jälkimmäisen päivän luennot käsittelivät tulkkausta kansainvälisestä viittomisesta puhutulle englannille, norjalaista kokemusta erittäin toimivasta tulkin ja asiakkaan yhteistyöstä sekä assosiaatioiden vaikutuksesta tulkkeeseen.

Kansainvälisestä viittomisesta puhutulle kielelle tulkkausta tutkineessa tapaustutkimuksessa huomattiin, että esimerkiksi ei-luonnollisten taukojen määrä kasvaa ja tulkkausprosessi vaatii pidemmän ajan. Saimme kuulla Norjasta hienon esimerkin tulkin ja asiakkaan yhteistyöstä väitöskirjatutkimuksen kestoisesta kokemuksesta. Työskentely oli vaatinut töitä molemmilta osapuolilta ja valtavaa sitoutumista.

Avainasia oli, että tulkkaus ei ole tulkin käyttämistä tai hyödyntämistä vaan yhteistyötä asiakkaan ja tulkin välillä.

Viimeisessä luennossa käsiteltiin sanojen ja käsitteiden meille luomien assosiaatioiden vaikutusta tulkkauksessa. Ympäristömme ja kulttuurimme saattaa vaikuttaa siihen miten oletamme asioiden olevan.

Kiitosten ja huomionosoitusten lisäksi kreikkalaiset kollegamme nostattivat tunnelmaa ja odotuksia esittelyvideolla ja terveisillä. Ensi vuonna Efslin seminaari järjestetään Ateenassa ja aiheena on tulkin asiantuntijuus moninaisissa ja vaihtelevissa työtilanteissa. Vuoden 2015 huikean kokemuksen jälkeen mietimmekin, että pitäisikö jo ryhtyä varaamaan lentolippuja?

Kreikkaan

Kirjoittajina toimivat Sivupersoonan Efsli -tiimi.

– Sari Asikainen, Timja Shemeikka ja Kirsi Mäki

 

Kommentoi