Sivupersoona etsii puheterapeutteja ja viittomakielen ohjaajia

Laajensimme toimintaamme vuoden 2014 alusta puhevammaisten asiakkaiden tulkkauspalveluihin. Uuden ammattiryhmän myötä saimme myös uusia asiakkaita ja pääsimme tutustumaan meille täysin uuteen palvelutarpeeseen. Kuluneen vuoden aikana olemme havainnoineet asiakasryhmän tarpeita ja löytäneet jonkun verran käytänteitä ja rakenteita, jotka voisivat toimia nykyistä paremmin.

Monta kertaa hyvän ja laadukkaan palvelun esteeksi muodostuu se, etteivät asiakkaan kanssa yhteistyötä tekevät asiantuntijat ole syystä tai toisesta saumattomassa yhteydessä toistensa kanssa. Asiakkaalle kommunikointitapaa opettava henkilö ei tunnista täysin puheterapeutin aivoituksia tai tulkin sijasta asiakas tarvitsisikin pätevää avustajaa.

Juuri nyt sytymme eniten siitä, miten loppujen lopuksi pienillä asioilla voitaisiin parantaa asiakkaan arkea ja hänelle tuotettavia palveluita. Ei tarvittaisi muuta kuin lisätä tietoisuutta palvelunjärjestäjissä ja toisaalta rakentaa moniammatillinen yhteisö, jossa ammattilaiset voivat saumattomasti vaihtaa ajatuksiaan ja oppia ymmärtämään muiden asiakkaan parissa toimivien asiantuntijoiden työn tarkoitusta.

Haluamme tarjota asiakkaillemme yhtenäistä ja laadukasta palvelua kommunikaation osalta tarpeen havaitsemisesta viimeiseen lauseeseen asti. Puheterapeutin yhteistyö asiakkaan kanssa luo pohjan jokaiselle tuottamallemme palvelulle ja tarkoituksemme on luoda uusi tapa tuottaa kommunikoinnin erityisryhmille palveluita, joissa eri ammattiryhmät tekevät saumatonta yhteistyötä yhteisten tavoitteiden eteen. Näistä syistä etsimme nyt ammattitaitoiseen porukkaamme uusia ammattilaisia.

Puheterapeutteja etsimme ensisijaisesti Tampereelle ja Helsinkiin. Tarkempi työpaikkailmoitus löytyy täältä.

Viittomakielen ohjaajia koskeva työpaikkailmoitus on puolestaa kurkattavissa tämän linkin takaa.

Molemmista rekryistä lisätietoja antaa kehityspäällikkömme Petri (0400 300 144 / petri.nikkanen@sivupersoona.com).

Kommentoi