Meri Hursti

0,00 

Puheterapeutti (2019)
työkokemus 3 vuotta

Lähtökunta: TAMPERE
Puhelin: 044 770 9984
Sähköposti: meri.hursti@sivupersoona.com

 


Puheterapia
Kelan tuki

Kelan tuki
Olemme Kelan yhteistyökumppani sopimuskaudella 2019-2020. Toteutamme Kelan järjestämää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Aikuisneurologiset asiakkaat, kuten aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, etenevät neurologiset sairaudet
Ääniasiakkaat, kuten toiminnalliset ja elimelliset äänihäiriöt, etenevät sairaudet, esim. Parkinsonin tauti
Nielemisfunktion arviointi ja kuntoutus

Tampere, Lempäälä, Vesilahti, Valkeakoski, Urjala, Akaa

Suomi (äidinkieli)
Englanti

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät (manuaaliset ja sähköiset)
Motoristen ja kielellisten puhehäiriöiden kuntoutus (dysartria ja apraksia)
Erilaisten afaattisten oirekuvien kuntoutus
Toiminnallisten ja elimellisten äänihäiriöiden kuntoutus, Parkinsonin Tautiin liittyvät äänenmuutokset
Äänen akustinen analyysi (Acoustic Voice Quality Index)

Lee Silverman Voice Treatment (LSVTLoud)
Oral Placement Therapy, taso 1