Maisa Storm

0,00 

Viittomakielen tulkki AMK (2008)
työkokemus 12 vuotta

Puhevammaisten tulkki EAT (2015)
työkokemus 3 vuotta

Lähtökunta: HELSINKI
Puhelin: 044 770 9960
Sähköposti: maisa.storm@sivupersoona.com

 


Viittomakielen tulkkaus
Kelan tuki
Opiskelu- tulkkaus
Kelan tuki
Kuulonäkövammaisten tulkkaus
Puhevammaisten tulkkaus
Kelan tuki

Kelan tuki
Olemme Kelan sopimuskumppani kaudella 2018-2020. Kyseinen symboli tarkoittaa, että tulkki tekee kyseistä palvelua myös Kelan korvaamana tulkkauspalveluna.

Asioimistulkkaus
Opiskelutulkkaus

Epäselvä puhe
Tukiviittomat
Kuvakansio
Aakkostaulu

Verhoilu
Pintakäsittely
Terveydenhoito

Viittomakieli
Viitottu puhe
Taktiilitulkkaus
Kapeaan näkökenttään tulkkaus
Puheentoisto

Tukiviittomat (laaja sanasto)
Epäselvän puheen tulkkaus
Tulkkaus selkokielellä
Tulkkaus aakkostaululla
Tulkkaus pikapiirros menetelmällä
Kuvailutulkkaus
Kirjoituslaitteelta puheelle tulkkaus
Sormiaakkosviestintä
Kuvakommunikoinnin tulkkaus (kansiot, tekniset apuvälineet)
Viestin laajennus eleistä, ilmeistä yms.

Kuulovammaiset
Kuulonäkövammaiset
Kuuroutuneet ja huonokuuloiset

CP-vammaiset henkilöt
Kehitysvammaiset henkilöt
Autismin kirjon henkilöt
Henkilöt, joilla on kielellinen kehityshäiriö
Henkilöt, joilla on afasia
Henkilöt, joilla neurologinen sairaus
Henkilöt, joilla on aivovamma

Englanti, keskitaso
Ruotsi, alkeet

Askola, Espoo, Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Nurmijärvi, Porvoo, Sipoo, Tuusula, Vantaa