TERMIT TUTUIKSI!

Tukiviittomat, viitottu puhe, AAC? Ensi kertaa kommunikoinnin kuntoutukseen ja kommunikaatio-opetukseen tutustuva perhe voi törmätä monenlaisiin uusiin termeihin. Avaamme seuraavassa hieman ydinsanastoa.

Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi eli AAC (Augmentative and Alternative Communication)

Puhetta tukevalla, täydentävällä ja korvaavalla kommunikoinnilla tarkoitetaan sellaista viestintää, jossa käytetään apuna tukiviittomia, kuvia ja/tai blisskieltä. Kuvilla ja bliss-symboleilla viestittäessä tarvitaan apuvälineitä, esimerkiksi kommunikointikansiota tai kommunikointisovellusta. Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikointikeinon valinta ja apuvälinetarve kartoitetaan kommunikoinnin kuntoutuksessa puheterapeutin johdolla.

 

Kommunikaatio-opetus tai -ohjaus

Kommunikaatio-opetus tai -ohjaus on kommunikoinnin kuntoutusta täydentävä palvelu, jonka myöntää oman kotikunnan sosiaalitoimi. Kommunikaatio-opetuksessa perheenjäsenet ja muu lähipiiri opettelevat tukiviittomia ja/tai harjoittelevat kommunikointikansion tai -sovelluksen käyttöä.

 

Tukiviittomat

Tukiviittomat ovat yksittäisiä viittomakielen viittomia, joita käytetään apuna puheen rinnalla ja täydentämässä puhetta. Tukiviittomisesta on hyötyä eriasteisissa puheen ja kielenkehityksen häiriöissä hyvin varhaisessakin vaiheessa. Tiesitkö, että jo vauva voi kommunikoida tukiviittomilla ja jokainen lapsiperhe voi niiden avulla helpottaa arjen kommunikointia silloin, kun puhetta ei vielä tule?

 

Viitottu puhe

Viitotussa puheessa viittomat ovat perusmuodossa ja ne tuotetaan samanaikaisesti puhutun kielen kanssa. Ääneen lausuminen tai äänetön huulio, eli sanan muodostaminen huulilla, ovat olennainen osa viitottua puhetta. Viitotussa puheessa viitotaan jokainen puhuttu sana toisin kuin tukiviittomissa.

 

Viittomakieli

Jokaisessa maassa on yksi tai useampi viittomakieli. Suomen kansalliset viittomakielet ovat suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Viittomakielillä voi ilmaista itseään yhtä monipuolisesti kuin muillakin kielillä: murteella, slangilla tai muodollisesti. Viittomakieleen kuuluvat käsillä viittomisen ohella kasvojen sekä vartalon liikkeet.

 

Linkkivinkit:

Paljon erinomaista lisätietoa löydät myös papunet.net- ja tikonen.fi -sivustoilta.

Leave a comment