Tulkki on tulkkaamista varten

Viittomakielentulkit ohjelmoidaan tulkkaamaan. Tulkki tulkkaa, kaikki muu on virhekoodia.

Vasta työtä tehdessään huomaa, että viittomakielen tulkkina toimiminen on paljon muutakin. Ohjelmointi kuitenkin määrää, että tilanteessa kuin tilanteessa pitää olla tulkkausta. Kun paikalla tarvitaan jotain muuta kuin tulkkia, tulkki käy sisäistä taistelua. Ohjelmointi on valmistanut häntä vain tulkkausta varten.

Kotikasvatuksessa tulkeille on usein asennettu myös hyvät tavat – ja ihmisenä paikallaolo -ominaisuudet. Palkkaa maksetaan kuitenkin tulkkauksesta. Tulkattava tilanne on jo valmiiksi järjestetty tai asiakas on itse aktiivinen etsimään kommunikaatiotilanteita.

Tulkki ei itse lähde etsimään tulkattavaa

Tulkki tilataan liian usein paikalle silloinkin kun asiakkaan kanssa tulisi vain olla henkilö, joka osaa kommunikoida hänen kanssaan. Näitä asiakkaita ovat yleensä kuurosokeat ja vanhukset – ja varsinkin näiden yhdistelmät. Asiakkaat tarvitsevat paikalle ihmisen, joka keskustelee heidän kanssaan, pitää kädestä ja juo pullakahvit.

Tulkki haluaisi olla läsnä ihmisenä, mutta hänet on tilattu paikalle tulkiksi

Monet asiakkaat ovat yksin, koska liikkuminen ilman apua on mahdotonta tai palvelutaloissa ei välttämättä ole muita esimerkiksi viittomakieltä käyttäviä. Tulkki tilataan paikalle, jotta asiakas pääsisi liikkeelle ja keskustelemaan muiden asukkaiden kanssa. Asiakas ei kuitenkaan käytä tulkkia kommunikointiin muiden kanssa. Hän on iloinen henkilöstä, joka osaa kommunikoida hänen kanssaan ja käyttää tilatun ajan tulkin kanssa rupatteluun.

Tällä hetkellä yhteiskunta ei tarjoa riittävästi palveluja, joissa huomioidaan asiakkaan kommunikaatio ja haasteellinen liikkuminen. Avustajapalvelu on käytössä monella asiakkaalla, mutta se on rajattua: harvalla palvelutalolla on resursseja olla asiakkaan luona 24/7.

Monet asiakkaat kuitenkin tarvitsevat avustajaa lähes koko ajan

Tulkkauspalvelun maksaa Kela, avustajapalvelun asiakkaan kunta. Kun Kela tiukentaa ohjeitaan missä ja mihin tulkin saa tilata, syntyy aito huoli asiakkaasta. Yhteiskuntaan pitäisi saada osallistua, vaikka liikkuminen tai kommunikaatio olisi haastavaa.

Tulkkauspalvelun rinnalla tulisi olla toimiva ohjaaja- tai avustajapalvelu, jolloin asiakas voisi tilata paikalle sekä tulkin että avustajan. Tällöin tulkin ohjelmisto ei menisi sekaisin ja hän saisi keskittyä siihen mihin hänet on ohjelmoitu – tulkkaamaan.

– Tarja Pauni

Kirjoittaja on Sivupersoonan viittomakielen tulkkauksen palvelupäällikkö.

Kommentoi