Unelmien työpaikka vuonna 2016

Viime syksynä käynnistimme yhdessä Humakin kanssa erittäin mielenkiintoisen projektin. Tarkoitus on seurata viime syksynä opintonsa aloittaneiden tulkkiopiskelijoiden työelämäodotusten kehittymistä opiskeluvuosien saatossa. Tutkimus kokonaisuudessaan on meille erittäin tärkeä. Haluamme seurata herkällä korvalla sitä, mitä tulevaisuuden ammattilaiset ajattelevat tulevan työnsä sisältävän ja miten Sivupersoona muiden tulkkauspalvelutuottajien tavoin voisi olla rakentamassa alan työpaikoista entistä viihtyisämpiä. Vaikka olemmekin tutkimuksen rahoittaja, mistään valtion salaisuudesta ei silti ole kysymys. Jaamme erittäin mielellämme kerättyä tutkimustietoa myös muille työnantajille. Tuloksista on toivottavasti hyötyä myös oppilaitoksille koulutussisältöjen suunnittelussa.

Projekti on siis pitkä ja nämä ensimmäiset tulokset kuvaavat opiskelijoiden ajatuksia vasta opiskelujen alkuvaiheessa ennen ensimmäistäkään harjoittelua. Kovin pitkälle vietyjä johtopäätöksiä ei kannata vielä tehdä. Siitä huolimatta ensimmäisen tutkimuskierroksen tulokset ovat mukavaa luettavaa. Opiskelijoiksi on edelleenkin valikoitunut fiksuja tyyppejä, jotka suhtautuvat työelämään kypsästi. Näin työnantajasta erityisen hyvältä tuntuu tieto siitä, että ylivoimaisesti suurin osa vastaajista haluaa olla aloitteellinen oman työnsä määrittelyssä ja vastata yhdessä muiden työntekijöiden kanssa töiden sujumisesta. Juuri tällaista itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta pidämme kovassa arvossa.

Vastauksissa näkyy myös toive työn varmuudesta ja joustavuudesta. Luonnollisesti työsuhteiden toivotaan olevan vakaita, mutta samaan aikaan muuttuviin elämäntilanteisiin sopeutuvia. Työnantajan kannalta hyvää oli myös se, että vaihtelevat työajat kiinnostavat edelleen. Vastaajien suurimmat huolet tulevaan työelämään siirtymisestä liittyivät eniten oman taitotason riittämiseen ja asikkaiden hyväksynnän saamiseen.

 

Itselle yksi mukavimmista tuloksista oli vastaajien halukkuus muuttaa työn perässä. Ainoastaan yksi vastaaja oli sitä mieltä, ettei paikkakunnan vaihtaminen ole mahdollista, vaikkei työllistyminen muuten olisi mahdollista. Suurin osa vastaajista on valmiitta muuttamaan työn vuoksi, jos käytännön asiat järjestyvät ja työllistymisen kannalta ei ole muuta vaihtoehtoa. Näinä päivinä tulkkeja alkaa olla jo niin paljon, ettei työllistyminen ykköstoivekaupunkiin ole mahdollista kaikille. Siksi opiskelijoiden onkin hyvä kypsytellä ajatusta ”työkomennuksesta” jossain muualla jo opiskeluaikana. Muutaman vuoden keikka esim. opiskelutulkkauksen perässä kasvattaa roimasta työkokemusta, jonka jälkeen työnhaku toivekaupungista helpottuu.

Tutkimuksessa kysyttiin myös millaisissa työtehtävissä vastaajat voisivat kuvitella työskentelevänsä valmistumisen jälkeen. Raportin pisimmät palkit löytyvät arvattavasti viittomakielen tulkin ja viittomakommunikaation opettajan kohdalta. Seuraavana suosiossa oli esimiestehtävät (25 % vastaajista) ja vasta niiden perässä välitystyö. Kiinnostus esimiestyötä kohtaan on positiivinen yllätys ja välityksen jääminen viimeiseksi lähes jymypaukku. Tämä mielikuva johtuu pitkälti siitä, että ainakin meille viime vuosien aluevastaavien rekrytoinnit ovat olleet haastavia. Hakemamme huipputyyppi on joka kerta lopulta löydetty, mutta hakijoiden määrä on tullut vähäinen. Esimiestyötä ei ole pidetty kovin mielekkäänä. Toisaalta tämän kysymyksen yhteydessä on hyvä muistaa se, että vastaukset on annettu ensimmäisenä opiskeluvuotena eivätkä kaikki työn kuvat ole tuttuja.

Tutkimuksesta jäi päällimmäisenä hyvä mieli. Mitään negatiivisiä jättiyllätyksiä ei tullut ja työnantajana olemme oikealla polulla. Hyvin samankaltaiset asiat ovat tärkeitä meillekin. Eniten pohdittavaa tuntipalkkaisen yrityksen työnantajalle jätti toive työn varmuudesta. Itse tietenkin tiedämme, että työtä tulkeillemme on tarjolla riittävästi, emmekä palkkaa uusia työntekijöitä ilman vakaata uskomusta hyvän työtilanteen säilymiseen. Tutkimuksen perusteella opiskelijoiden mielikuva on kuitenkin se, että kuukausipalkkainen työsuhde tuntuu varmemmalta ja houkuttelevammalta, joten ehkä meidän pitää jatkossa tuoda paremmin esille tuntipalkkaisuuteen liittyviä muita hyviä puolia.

Lopuksi vielä erityiskiitos kaikille tutkimukseen vastanneille Humakin ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Toivottavasti vastausinto säilyy vähintäänkin samana, kun toista tutkimuskierrosta päästään toteuttamaan opiskelijoiden ensimmäisen harjoittelujakson jälkeen.

Tutkimuksen tekijän, Liisa Martikaisen, bloggauksen ensimmäisistä tuloksista voit lukea täällä.

– Tuomas Rissanen

Kirjoittaja on Sivupersoona Oy:n toimitusjohtaja.

Kommentoi